CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Är du redo att kliva in i ett friare ledarskap som skapar ett bra arbetsklimat, inre lugn och skärpa på ditt eget uppdrag - att leda dig själv, andra och företaget?


Vi vill se det goda ledarskapet på alla företag.  Där det finns tillit, fler frågor än facit och självständiga kreativa initiativ i varje medarbetare.

Folk säger upp sig från sin chef, inte från sitt arbete.

Dåliga chefer avsätter inte tid för att lyssna aktivt på sin personal.

Undersökningar i England och USA har visat att den främsta orsaken till att människor lämnar sin arbetsplats är relationen till sin närmaste chef.

Hört talas om Management 3.0 och Jurgen Appelo?  

Nu erbjuder vi hans idéer och verktyg i en två dagars workout.

Stockholm och Linköping