CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Coachande Ledarskap 2+2+1 dag

Lär för livet


Att leda ett företag framgångsrikt kräver ett ständigt sökande efter strategier för att nå konkurrensfördelar. Det kommer ständigt nya belägg för att coaching är ett av de mest kraftfulla verktygen att få människor att använda sin potential.  En studie från Fortune 500 företag som använde coaching visade resultat som ökad produktivitet med 53%, bättre arbetsrelationer och mindre konflikter. 


"You can't be a great leader if you are not a good coach"

Monique Valcour


Med vår 5 dagars kurs för chefer  får du en gedigen start på det egna coachande ledarskapet. De flesta chefer som lär sig coaching tillämpar det praktiskt när de leder möten, när svåra beslut ska fattas, vid utvecklingssamtal eller som ett sätt att leda hela verksamheten.


Kursmål

Efter avslutad kurs:

 • inspirerar du genom ett coachande förhållningssätt
 • behärskar  modeller och verktyg som gör dig till en kraftfull coach 
 • förstår du när du ska använda dig av chefsrollen, ledarrollen och coachrollen i ditt ledarskap


Ur Innehållet

 • Chefshjulet
 • Värderingar
 • Aktivt Lyssnande
 • Kraftfulla Frågor
 • Planera och sätta mål
 • Utforma handlingar
 • Skapa medvetenhet
 • Coachnärvaro
 • Framsteg och Ansvarstagande
 • Chef/Ledare/Coach
 • Mycket egen träning och mycket feedback 

Upplägg
Vår kurs är längre än många andra i coachande ledarskap, så därför ökar behållningen av kursen. Den  hålls  över 3 månadar med en träff/månad (2+2+1 dag) för bästa utväxling på tid för egen coachträning mellan kurstillfällena och uppföljning. 

Lärare
Vi har 1-2 lärare på denna kurs, beroende på hur antalet deltagare. Vi lägger stor vikt vid praktisk träning och feedback från kursledarna.

Eget arbete
Deltagarna förväntas coacha mellan kursdagarna. Ju fortare man kommer igång, desto bättre lärande. Deltagarna får också support i form av ett individuellt mentorsamtal med en erfaren coach.

Egen coach 
I kursen ingår coaching 4 tillfällen med Ledarskapscoach, samt ett mentorsamtal över telefon.

Plats
Luntmakargatan 52, T-bana Rådmansgatan, Stockholm.

Pris
27 500 kr ex moms på den öppna kursen.

Övrig info
Min 6,  max 18 deltagare.
Vid större grupper - 2 coachutbildare.
Alla våra utbildare är aktiva inom ledarskapscoaching och har lång erfarenhet av coachträning.