CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Medarbetarcoaching

Varför? För att Personlig utveckling och möjlighet att påverka värderas högre än till exempel löneutvecklingen. Konkurrens & små marginaler gör att vi vill få ut så mycket som möjligt av vår personals potential. Och för att coaching skapar ett aktivt medarbetarskap. 

Chefscoaching

Varför? För att chefer ska ”hinna” vara ledare och kunna fokusera på rätt saker.

För att andra typer av chefsstöd aldrig kan mäta sig med individuell coaching när det gäller flexibilitet, individuell anpassning och effektiv introspektion.

Teamcoaching

Varför? Effektiva och harmoniska team uppstår sällan av sig själva. Yttre hjälp kan behövas för att former skall uppstå att kommunicera inbördes om behov, upplevelser, känslor, tydliga spelregler och för att identifiera problem och lösningar på dessa. Vi jobbar med Team Diagnostic Assessment (Team coaching International) och grupp/team coaching. (se pdf)

Hur kan vi hjälpa dig?

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.