CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Management 3.0 Workout


Jurgen Appelo, en omtyckt key note speaker, ledarskapskonsult och  författare av böckerna "Management 3.0", "How to change the world" och "Management 3.0. workout" hjälper organisationer  att överleva och utvecklas på 2000-talet, med agila metoder, mer samarbete istället för konkurrens, självorganiserande team och färre chefer.  


Vi erbjuder en stimulerande två-dagars workshop där vi diskuterar och använder  principer, verktyg och spel från #Workout - Games, Tools & Practices to Engage People, Improve Work, and Delight Clients.   


Vi spelar bl a Delegeringspoker och Moving Motivators och diskuterar feedback med hjälp av Merit Money och hur vi ska belöna medarbetare med hjälp av Salary Formula.  


Två dagars workshop i Management 3.0.


Målgrupper för workshopen: 

Chefer, Ledare, HR och Organisationskonsulter/Coacher som vill ha mer inblick om agila principer i allmänhet och Jurgen Appelos idéer om management i synnerhet.

Max 8 deltagare.


Management 3.0 innehåller konkreta lösningar för många specifika situationer som framtidens ledare och många redan idag tampas med att lösa.  Värderingar som transparens, ständig förbättring och värdeskapande för kunder är en självklar del i detta ramverk. Föreställningen att organisationer består av delar och att medarbetare bäst sporras genom konkurrens och politik ersätts med tesen att en organisation kan ses som en helhet och medarbetares prestationer snarare frodas  genom samarbete och delade intentioner. Management 3.0 består av 6 delar 

Ge motivation och energi  Konkreta förslag på hur vi får medarbetare att dela företagets värderingar och visioner. Hur belönar vi prestationer?

Ge team självstyre: Team kan självorganisera sig men det kräver förtroende, delegering och auktorisering från ledarskapet 

Ge tydliga riktlinjer och mål: Hur organisationens mål och syfte översätts till medarbetarnas dagliga aktiviteter.

Utveckla kompetens: Team kan inte nå sina mål om medarbetarna inte har rätt kompetens. Om hur vi bäst  utvecklar kompetens och hur vi stödjer och tar vara på idéer och innovationer.

Utveckla struktur: Många team arbetar inom en komplex organisation och därför behöver man fundera över vilka strukturer som underlättar kommunikation mellan de olika delarna. 

Förbättra allt kontinuerligt: Medarbetare, team och organisationer behöver ständigt förbättras för att inte misslyckas. Hur leder vi förbättringsarbetet och vilka perspektiv som  finns på det. Spel & Övningar 


Jurgen Appelo har skapat en mängd spel och övningar som engagerar medarbetare, förbättrar prestationer och tillfredställer kunder.  


Vi experimenterar med:

Moving motivators- ett kortspel som kan användas både för individ, team och i rekryteringssammanhang. 

Delegeringspoker - som ger dig stöd för vilka beslut som fattas av vem på vilken nivå.

Meddlers game - som hjälper oss att bygga team som kan serva allt fler kunder och projekt och synliggör hur en agil organisation kan skalas upp när företaget växer. 

Personal Maps och The Ellen Game - som ger oss möjlighet att lära känna våra team medlemmar och medarbetare på ett personligt plan för att kunna stödja deras utveckling på bästa sätt. 

Kudo cards- ett sätt att uppmärksamma prestationer och beteenden

Work Expo -  sammanhang och engagemang genom  gemensamma minnen och symboler.


De två dagarna hålls i högt tempo och fylls med massor av praktiska övningar och spel, exempel från verkligheten och diskussioner. Du får med dig de kortspel och övningar vi använder hem och har förhoppningsvis fyllt på en del nya idéer och verktyg till den egna verktygslådan.

Efter genomgången kurs kan du som är intresserad själv bli Management 3.0 facilitator genom Jurgen Appelo.


Kursledare: Pernilla La Corte och Jens Bjarne, licensierade Management 3.0-facilitatorer & certifierade ICF coacher.


Pris: 

14.900 kr ex moms


I priset ingår

Böckerna "Workout - Games, Tools and Practices to Engage People, Improve Work and Delight Clients"

och  "How to Change the world" av Jurgen Appelo

Kortlekar och spel som vi använder under kursen.

Frukost, lunch & fika


Väl mött!


Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.