Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CoachAgility

Arbetslivscoaching - chefer - medarbetare - team

Vår filosofi

Vi har en optimistisk människosyn och vi tror att alla människor

  • kan och vill ta eget ansvar
  • har makt att påverka sina egna liv
  • är kapabla att fatta sina egna beslut
  • är handlingskraftiga och motiverade

Som coacher tror vi också att människor oftast

  • når självinsikt genom dialog

  • hindras av ”goda” råd och pekpinnar
  • lär sig bäst genom att tänka själva, att få prova
  • kan utnyttja mer av sin potential om de blir uppmuntrade

Är du redo att kliva in i ett lekfullt samarbete med en coach på en stig som leder rätt in i dig själv?